Yüksek Kaldırım’ın İki Sahaf Kadını: Madam Venezia ve Matmazel Talya

1980 öncesinde Yüksek Kaldırım’da kitapçılık mesleğini iki kadın sürdürüyordu: Talya Nomidis ve Venezia Konstantinu.

Selçuk Erez ile söyleşisinde Talya Nomidis

 

 

 

Venezia Konstantinu gençliğinde kitapçısının önünde.

İlhan Berk, Galata kitabında pek sitayişle olmasa da bu iki kadından söz eder. Selçuk Erez de 1980 sonrasında bu iki kadınla ayrı ayrı söyleşiler yapıp kısaca  da olsa meslek hayatlarını soracaktır. 1970’li yıllarda Yüksekkaldırım’da dükkanı bulunan iki kitapçıdan matmazel ve madam diye söz edilirmiş. Matmazel Talya Nomidis, o yıllarda 22 numaradaki Librairie de Pera’nın sahibidir. Madam ise Venezia Konstantinu’dur, 18 numaradadır dükkanı. Selim İleri’nin 1970’lerde geçen Kapalı İktisat‘ında (1980) Yüksek Kaldırım’da 7 numeroda bulunan kitapçının sahibi ise Matmazel Ester’dir. Yahudi ve hiç evlenmemiş olması vurgulanır. Attila İlhan’ın 1940’larda geçen O Karanlıkta Biz (1988) romanında da Librairie Pera vardır ve Kapalı İktisat’ta olduğu gibi “Yahudi” ve “matmazel” olan Raşel Mizrahi burada çalışmaktadır. Ester ve Raşel’in kurmaca varlıklarını bir kenara bakıp İlhan Berk’in Venezia ve Talya izlenimlerine bakalım:

Galata, YKY, s. 106-7.

Selçuk Erez’in Talya Nomidis ile söyleşisi için bkz. http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/6154/001509507006.pdf

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir