Onat Kutlar: “Balyoz ve Özgürlük”

Onat Kutlar’ın 15 Ocak 1983’te yazdığı ve sonra Yeter ki Kararmasın‘da yer alan “Balyoz ve Özgürlük” yazısı, 70lerin devrimci gençlerinin ortalıktan çekilişi, görünmezleşmesi üzerine bir soruyla başlar ve bu soru Aleksandar Ilic’in Balyoz filmiyle buluşur:

“Bir şenlikte gösterdiğimiz «Balyoz» adlı kısa Yugoslav filmini hatırlıyor musunuz? Hani bir «civciv fabrikasını anlatan?
«Çağdaş» (!) yöntemlerle her gün binlerce civciv üreten bir işletmeyi gösterir bize film. Üzerinden binlerce civcivin geçtiği geniş bir bant’ın iki yanında «kapo»ları andıran seçici kadınlar durur ve «sağlam» civcivleri ayırırlar. «Bozuk», sakat ve ölü civcivler bantta bırakılır ve az ilerde yumurta kabuklarıyla karışık olarak bir büyük varile dökülürler. Bantın üzerinde sapsarı, birer küçük ışık yumağı gibi yavrular, yaşamak için titreyerek seçilmeyi beklerler. Birden bir kara civciv görünür aralarında. Sapasağlamdır ama «kurala uygun değil». Acımasız bir el iterek bant üzerinde bırakır onu. Yürüyen bant, civcivi uçuruma götürmektedir. Geriye doğru hızla koşar civciv. Kurtulmak için. Eller yeniden iter onu. «Sen kuralları bozuyorsun. Git…» Bu umutsuz çaba, küçük civciv yumurta kabukları ile birlikte varile düşünceye kadar sürer. Sonra üstüne, düzenli aralıklarla işleyen bir balyoz iner. Varilde çok yer kaplamasın diye.
Filmin sonu umutsuz değil. Avluda, arabalara yüklenmek için bekletilen varillerden birinde kimsenin farketmediği bir kıpırtı. Kara civciv, yumurta kabuklarının arasından başını çıkarır. Atlar varilden ve güneşe uzanan aydınlık bir yolda koşmaya başlar. Düş mü gerçek mi, kim bilir?
Filmin yönetmeni A. İliç’le tanışmak, dost olmak fırsatını buldum. Sakin, ağırbaşlı, orta yaşlı bir sanatçıydı. İlk sorum şu oldu: «Kara civcivin, bant üzerinde itilerek bırakılınca, geriye doğru koşup kurtulmaya çalışmasını nasıl sağladınız?» Gülerek yüzüme baktı: «Civcivler de sıcaklığa ve sevgiye doğru koşarlar » dedi. «Kara civciv bantın üstüne gelince, filmde göstermediğimiz kısa bir sürede, seçici kadınlardan biri onu sıcak avucunda bir an tutarak okşadı. Sonra onu bıraktığında, bantta eliyle ittiğinde, gene de koşup durdu bu dost sandığı sıcaklığa civciv. Civcivi aldatmak zorunda kaldığımız için üzüntü duyuyorum. Ama ne yapalım seyirciye istediğimiz mesajı vermek
için hile yapmak zorundaydık. Aynca küçükler ne kadar kolay aldanıyorlar…»
Yönetmen A. İliç’le, Sıraselviler’de bir lokantada uzun uzun konuştuk o akşam. Bizim «kelaynak kuşları» ile de ilgilendi. Çünkü kuşlar, uzmanlık alanıydı onun. Söyleşirken birden yıllar önceye gitti kafamdaki çağrışımlar.
Krakow Kısa Film Şenliğinde gene kuşlarla ilgili bir belgesel seyretmiştim. Bir korulukta, tirolien şapkalı, buz suratlı bir avcı, bir teknisyenin titizliği ile sakalara, isketelere tuzak kuruyor, küçük kuşları yakalayarak büyük bir kafese kapatıyordu. Film, yakalanan kuşlardan birinin kafes içindeki gerçek öyküsüydü. Acaba Bay İliç, «Özgürlük» adını taşıyan bu belgeseli görmüş müydü? Yönetmen gene gülümsedi. «O filmi ben yaptım» dedi. Neyse, niyetim sizlere filmler anlatmak değildi. Sokaklarda, arabalarda, gece kulüplerinde ve diskotek kapılarında, lüks semtlerin sinemalarında giysileri, tavırları, gülüşleri sizlere benzemeyen bir sürü genç insanla karşılaşıyorum. Özellikle benim sık sık gittiğim sinemalarda. Ama sizleri göremiyorum. Filmleri ve yeryüzünü doğru dürüst tartıştığımız yok. Ne oldu size? Nerdesiniz?.”

Kıran Resimleri ve Tanıklıkları

Maraş katliamının hemen ardından TRT’ye maruz kaldıklarını anlatan bir tanığın ifadesiyle İnci Aral’ınkatliamın mağdurları ve tanıkları ile görüşüp mahkemesini takip ederek oluşturduğu kitabı Kıran Resimleri‘nden bir kesit art arda:

KIRAN RESİMLERİ
“Şerife Omay mutfak ve kiler olarak kullandığı arka odaya girip bir tas bulgur döktü elindeki tepsiye. Bir uğultu geliyor dışardan, bayırın alt yanından. Pencereye koştu, açtı baktı. Hastanenin arkası insan kaynıyor. Bağrışıyorlar. Kesik kesik, mahalleye, orada oturan herkese, gelmişe geçmişe kargışlar yağdırarak ve yok etmeye ant içerek bağırıyorlar. Rüzgâra tutulmuş kuru ağaçlar gibi sallanarak.
Şehmus’a sesleniyor. Tam o zaman işte ilk silah sesini duyduğu an. Şehmus yetişiyor. Camın ardına gizlenerek bakıyorlar. Beş yüz metre kadar ötede kalabalık yayılmaya başlıyor. Davar yayılır gibi, diyor Şerife içinden. Aynı öyle!
— Taş topla bahçeden. Kapıyı tutalım, öne koş!
Silah sesleri çoğalıyor, uğultu yükseliyor. Sokak aralarına dağılıp dağılıp yitiyorlar. Gürültü, çığrINdan çıkmış bir dağılma.
Zamanın dışındaydı o süre. Bugünde mi, çok mu eskide, ya da yarında mı? Bilmiyor. Yaşanmamış bir zaman dilimi. Zamansız bir zaman aralığı.
Neden sonra Şehmus’a bakıyor. Köşedeki pencerenin dibinde bahçeden toplanmış bir taş yığınının başında, oturuyor. Sessiz ve solgun.
Pencerenin önünde dikeliyor Şerife. iri, esmer, kemikli elleri tüfeği iyice kavramış. Perdenin aralığından, tutuşturulmuş bezlerin fırlatılışına, yalımın, damların, birbirine ulanan inişli çıkışlı uzantısından çoğalıp yayılışına bakıyor. Duman, ateş, çığlıklar, yakarışlar, kargaşalık. Donakalma, umutsuzluk, çılgınlık, her şey apansız bastırıyor.
Delice bir esriklikle koşturan, kapıları omuzlayan, ellerindeki baltaları savuran, damlara, pencerelere dinamit fırlatan gölgelere bakıyor. Evet birer gölge bunlar. Ama kim? Kimin gölgeleri? Onlar gibi kolları, bacakları ve başları varken, aynı günlük giysiler, aynı kasketler, pabuçlar içindeyken, onlar gibi şakalaşıp gülebilen, meRhaba diyen, ekmeği, suyu, aşı onlar gibi yiyip içen, aynı yokluğu ve yoksulluğu yaşayan gölgeler. Kim yolladı onları, nasıl?
Bahçe kapısında gözü. NİÇİN? diye bir ses büyüyüp duruyor içinde. Neden, neden, neden? Bağırmalarını, ilenmelerini duyuyor. Çılgınlığın sesleri bunlar, kendini yitirmenin, yok olmanın… Coşturucu, saldırtıcı kargışlamalarını duyuyor, durmadan NiÇiN? diyerek. Kim olduklarını ayırdetmeye çabalıyor. Biraz iyimserlik, biraz korkuyla, onları yatıştırmanın bir yolu olmalı, diye düşünüyor, zorlanarak. Orada kör ve tutkulu, aldatılmış bağırdıklarını biliyor, bir delilik nöbetine tutulmuş gibi saldırırlarken…”

Kırmızı ve Siyah: Onat Kutlar ve Witold Giersz

Onat Kutlar’ın Bahar İsyancıdır‘da yer alan “Kırmızı ve Siyah” denemesi Witoldg Giersz’in 1964’te yaptığı Czerwone I Czarne [Kırmızı ve Siyah] animasyonundan yola çıkar. Varşova’da izlediği ve kurmaca çerçevesinin kırılışını da barındıran bu film, Onat Kutlar’ın denemesine sızar. Kutlar filmin katları, kıvrımları ile ülkenin mevcut siyasal atmosferini birbirine teğeller. Filmin yerel çerçevesi kırılır ve yepyeni bir bağlamda ve deneme türünün imkânlarının içerisinde yeniden canlanır Czerwone I Czarne.

Kırmızı ve Siyah

“Evet evet. Bu garip görüntüyle beş yıl önce ilk kez karşılaştığım gecenin sisli sabahında nasıl hatırladıysam şimdi de aşağı yukarı öylesine canlı hatırlayabiliyorum. Düş ve gerçek arası bir görüntü. Bir dizi film gibi beş yıldır sürüyor. Başlangıçta daha sık görüyordum. Nerdeyse her gece. Sonra sonra azaldı. Ama gene de sürüyordu. Israrlı bir biçimde. Son zamanlarda ise nerdeyse unutmuştum.

Bir alan görüyordum. Sapsarı, güneş içinde. Genellikle boğa güreşi alanlarında öğleden sonra saat beşte. görüldüğü gibi güneş ve gölge çizgisi yoktu. Tümü güneşti. Ne kadar benziyoruz İspanyollara diyordum sessizce, ve İstanbul ne kadar benziyor Endülüs’e …. Çünkü bu tıpkı bir corrida alanı idi ve üstelik de Taksim’di. Daha da tuhafı alanı evreleyen ve çok eski taşlardan yapılmış surların hemen öbür yanında uçsuz bucaksız bir bozkır uzanıyordu. Belki de Mardin ya da Harran düzü. Taşların aralıklarından yabani incirler fışkırmıştı ve yabani güvercin yuvaları farkediliyordu. Sanki alanda kimse yokmuş gibi duvarın yüzünü yalayan rüzgârı duyabiliyordum. Bakarken hafifçe ürperiyordum.

Yönetmenin adı Witold Giersz. Polonyalı bir çizgi-film ustası. Kırmızı ve Siyah’ı ilk kez Krakow’da görmüştüm. Birden bir pencere açılıyor, güçlü bir esinti masanın üstünde duran kırmızı ve siyah çini mürekkebi şişelerini deviriyordu.

İri, kırmızı ve siyah taneli bir yağmur gibi sapsarı alanın güneşli zeminine dökülüyordu mürekkepler. Ve şaşırtıcı bir hareket başlıyordu. Büyüklü küçüklü kırmızı boğa güreşçileri, siyah boğalar arasında. Aynı zamanda hem bir döğüştü bu, hem de bir şölen. Boğalar hınçla saldırıyor, güreşçiler kılıçlarını zarif çalımlarla parlatıyorlardı. Zaman zaman kışkırtıcılar doluyordu alana. Siyah atların üstündeydiler ve ellerinde uzun kargılar vardı. Sarı giysilerinden ötürü alanın zemini üstünde kendileri görünmüyordu. İzleyiciler coşkundu. Şapkalarını sık sık havaya fırlatıyorlar, zaman zaman hızlarını alamayıp alana fırlıyorlardı.

Ben hemen kıyıda duruyordum. Yanımda karım, çocuklarım. Az ilerde sevgilim duruyordu, kendi ailesiyle birlikte. Sonra komşular, çalıştığım işyerinin siyah plili eteklik ve beyaz ipekli bluz giymiş düz saçlı sekreterleri. Az ilerde avukatları farkedebiliyordum. Nedense topluca duruyorlar ve ellerini kollarını sallayarak tartışıyorlardı. Teknisyenler, hatta gümrük komisyoncuları bile vardı. Hep birlikte bu tuhaf şöleni izliyorduk. Tuhaftı, çünkü tüm coşkunluğuna karşın, bir şenlikten beklenmeyecek kadar şiddetle doluydu. Sevinç, zafer, incelik, kan, öfke ve hınç bir aradaydı.

Uzaktan, gülüşüyle beni okşayan sevgilime “Korkma!” diyordum, “sadece bir film bu” …. Yüzünden bir gölge geçiyordu. “Zaten korkmuyorum üzülüyorum…. Oysa ben korkuyordum. Geceye ya da savaşa giden çocuklar gibi korkuyordum. Parterle sahne arasındaki görünmez sınırı aşarken duyulan korku.

Hızla bir halk karnavalına dönüşüyordu alanın görüntüsü. Bir ayine, bir sevişme trenine ya da özgürlüğün ilk günü yaşanan çılgınlığa. Dönüyordum çocuklarıma gururla, işte böyle zamanlar yaşadık biz diyordum, ben gördüm bütün bunları… Sizler de mutlaka göreceksiniz.. Ama gene de tuhaf bir durumdaydım. Sanki eski bir filmden söz ediyordum, aynı zamanda onun gösterdiği gerçekliği de yaşayarak.

Çünkü hep böyle olur. Bir an gelir, kopar film. Umulmadık bir anda tutulur güneş. Gece vakitsiz iner.

İşte tam öyle oluyordu. Ağır ve karanlık bir kapak gibi iniyordu gökyüzü, alanın üstüne. Masadaki renklerin çıldırdığı paletlerin, boya ve mürekkep şişelerinin, fırçaların üstüne siyah bir örtü. İnsanlar şaşkın, kaçışıyordu, yüksek duvarların çevrelediği alanın kıyılarına doğru. Gene de çoğu kalıyordu içerde. Biz, kıyıda, kıpırdamadan duruyorduk. Hep aynı soruyu sorarak: “Niçin?”

Savaş, deprem, salgın ya da karabasan. Gerçekti, ama biz inanmadık hiçbir zaman bunlara. “Bu kadarı olamaz… Bir düş bu!” diyorduk.

Ne düşünürsek düşünelim, alanın ortasında, içinde insanlar bulunan o karanlık örtü, çağdışı bir heykel gibi duruyordu. Kentin tam orta yerinde, her gün binlerce insanın geçtiği yerde böylesine garip bir nesnenin bulunuşuna bir türlü alışamıyorduk. Bir şeyler yapabileceklerine inandığımız her yere başvuruyorduk. Üniversitelere, basına, yetkililere. Hiçbir sonuç yoktu. Duruyor ve geçen zamanla sağlamlaşan bir beton yığını gibi meydan okuyordu hepimize.

Kimi zaman gözüpek kişiler çıkıyordu aramızdan. Bileklerine güvenerek bir ucunu kaldırmaya çalışıyorlardı örtünün. Ama o tuhaf kitle, etobur bir bitki gibi bir an açılıyor ve onları da alıyordu içine. Uzun süre kimse bir haber alamıyordu onlardan. Çevrede arada sırada gözü yaşlı, sessiz kadınlar görüyorduk. Utancımızdan bakamıyorduk onlara.

Düşün sonlarına doğru, karabasan içinde karabasan gibi daha da korkunç gelen bir sahne izliyordum. Alanın kıyısında, iri taşlardan örülmüş duvarın önünde duruyordum. çevremde kimse yoktu. Taş aralıklarından görünen bozkır bomboştu. Rüzgâr yabani incirlerin tozlu yapraklarını hafifçe sallıyor, duvar dibinden ince bir toz bulutu kaldırıyordu. Gittikçe uzaklaşan bir ses duyuyordum. Ağıt, dua, ayin benzeri bıktırıcı bir ses. Alan ise canlıydı. İnsanlar her günkü yaşamlarını sürdürüyorlardı. Pırıl pırıl otomobiller, troleybüsler, ayakkabı boyacıları, birahaneler, gazete kulübeleri, yaya geçitleri, seyyar satıcılar her zamanki gibiydi.

Boğulur gibi bir sıkıntıyla insan yüzlerine bakıyordum. Bir şaşkınlık, bir yadırgama ifadesi bulmak için. Yoktu.

Alanın ortasını boydan boya kaplayan o karanlık kitle öylece duruyordu ve kimse dönüp bakmıyordu bile. Alışılmıştı ya da unutulmuştu. Evet evet, unutulmuştu.

İlk zamanlarda düşünüyordum, acaba bir sanrı mıydı bu? Bir hastalık mı? Şimdi pek aldırmıyorum. Çünkü ben de daha seyrek görmeye başladım bu düşü. Yakında, biliyorum, tüm “normal” ve “uysal” vatandaşlar gibi alışarak kurtulacağım bu karabasandan.

Ama gene de bir kaygı yok değil içimde. Herkes unuttuğunda kim hatırlayacak o örtünün altındakileri?”

“Bağlaç” olmakla kalacağını sanan dosta: Bilge Karasu’nun Çeşitlemeli Korku’su

Bilge Karasu’nun Kısmet Büfesi‘nde yer alan “Çeşitlemeli Korku” metninin iki seslendirmesini bir araya getirdim. İlki 5 Mayıs 2011’de Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlenen Bilge Karasu Sempozyumu’nda gerçekleştirilen performans, ikincisi ise Tijen Par, Candan Teksoy, İlhan Usmanbaş, Başar Sabuncu ve Cüneyt Türel’in seslendirdiği eski bir kayıt.
Göçmüş Kediler Bahçesi‘nde geçen Carlo Gesualdo’nun beş sesli eseri için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=LPBOJSeehiU

Bilge Karasu / çeşitlemeli korku from Yıldırım Arıcı on Vimeo.

Yöneten: Erdem Çöloğlu
Soprano: Şebnem Ünal
Alto: Elif Tuğba Tekışık
Tenor: Erdem Nusret Karakaş
Bariton: Bahadır Noyan Coşkun
Bas: Fatih Çakmak


Tijen Par, Candan Teksoy, İlhan Usmanbaş, Başar Sabuncu, Cüneyt Türel

Beş Ses İçin Metin

Çeşitlemeli Korku

“Bağlaç” olmakla kalacağını sanan dosta

Bir tüy,
bir telek
bir dal-
gın ku-
şun ar-
dında
bırakı-
verdiği
havadan o-
luşmuş gi-
bi yumu-
şak,düşen,
yere doğru;
bir tüy,
bir te-
lek,

bir yap-
rak
bir güz
dalın-
dan
kopmuş
kopu-
vermiş
sarartılı
bir yap-
rak, ye-
re de-
ğince
kimse-
nin duy-
madığı,
yeri, taşı,
toprağı ba-
ğırtmamış,
incitmemiş
bir tüy, bir telek,
bir güz yaprağı

gibi düşmüş yerleşmişti içi-
me
içerime,
gönlüme,
etime
k o r k u
BİR ÇIĞ GİBİ GELDİN ÜSTÜME

Karınca-
lar gi-
biydim,
düş ka-
rıncaları,
ozan ka-
rıncaları
gibi

çıdam1ı ka-
rıncalar
gibiydim,
çıdamlı,
dümdüz
uzanan
uçsuz
bucak-
sız

engebesiz bir düzlükte

ÜSTÜME BİR ÇIĞ GİBİ GEL-
DİN KENDİNE KATTIN BENİ
gözü, a-
yağı, bir
yerlere
takılma-
dan
hiçbir şeye
yönelme-
den
dümdüz
uzanan
bir top-
rakta
çıdamla

y ü r ü y e n
karınca-
lar gi-
biydim.
d u y d u m s e n i,
ö l d ü m s e n i!

SENİ SENİ SENİ
: SENİ : SENİ :
gördüm – : – duydum – : – – :
yaşadım – – öldüm – :

yürü-
mekten
başka
bir şey
bilme-
yen
nereye,
niye, ne-
ye gitti-
ğini bil-
meyen
bir yere
gittiğini ol-
sun bilme-
yen
ozan karıncaları
g i b i y d i m
çıdamla
yürüyen

bu düzlük-
te, engebe-
sizlikte.

SENİN YANIMDASIZLIĞIN BİR
SİLİK SUSKUYDU, GÜNSÜZ KA-
RANLIĞIMIN KESER AÇARDI K
PISINI, SESİN, YÜZÜN, YÜRÜMEN

Nereye
gittiğini
gene bil-
meden

bir yere
gittiğini ol-
sun gene
bilmeden
çıdamı
da, yü-
rümeği
de unut-
muş
b i r b ö c e ğ i m ş i m d i
çılgınca dönenen
durduğu
yerde.

Görün-
mez en-
gebeler
örüldü
çepeçev-
re

çevrem-
de
k o r k u d a n

BİR ÇIĞ GİBİ GELDİN ÜSTÜME
KENDİNE KATTIN BENİ, YUVAR-
LANDIK BİR SÜRE

Zeytin
gövdele-
ri gibi-
yim
şimdi
topra-
ğım is-
ter al, is-
ter boz,
ister ka-
ra,

burul-
muş er-
keklik-
ler gibi-
yim
a c ı i ç i n d e
k ı v r a n a n

Düzlükle-
rinde gök-
yüzüne
uzanıp gün
ışığını tit-
reştiren,
dünyayı
düzgün
aralıklara
bölen
kavak duvarların-
d a n s o n r a

SONRA

suyu ara-
yıp bu-
lan kökle-
riyle, dur-
madan bu-
danan kol-
larıyla

su fışkı-
rır gibi

yeniden
toprağa
dökülen
dallarıyla
yeşil yağ-
murunu
yağdıran
söğütlerden sonra,

SONRA
SONRA

yarık
yarılı
yarılmış
tahtasıyla
kıvra-
nan
buruk
burgun
bir zey-
tin göv-
desi gi-
biyim
kuytularda,
eğimlerde,
suskun,
sessizlikler
içinde, gü-
müş yeşil
bir buğu
altında,
buruk
b i r g ö v d e y i m ş i m d i
yemişi
karar-
mayan.

SONRA SONRA SONRA
YIKTIK KENDİMİZİ DE

Kuru-
yum
göğe baktı-
ğım yerde,
buru-
ğum
yere baktı-
ğım yerde
korkuy-
la besle-
nerek
korku-
dan!
BEN ÇIĞ OLDUM ŞİMDİ. SEN,
kar’ımdaki taş, karnım-
E T İ M D E K İ
daki, dokumdaki
K A M A

Oysa korku kendi memesini
e m e r e k b ü y ü r;
nasıl
burmalı
bu me-
meyi?
nasıl
kurtul-
malı
nasıl na-
sıl nasıl
korku-
nun sü-
dü ol-
mak-
tan?
SENİ SENİ SENİ
: SENİ : SENİ :
yaşadım – : – duydum – : – – :
öldüm – – – – – – – – – – – – -.
Seni yaşa-
dım, seni
öldüm;
Uçuru-
mun di-
bine
v a r a m a d ı m d a h a
parçalanıp, parça-
layıp kurtulacağım
yere.
Bir tüy,
bir telek
gibi, bir
güz
yaprağı
gibi
k o p m a l ı
kuştan, ağaçtan,
yeğnilikle, incele-
rek,

bağırmadan korkudan.

ANILARIM SENİN GELECEĞİN OLU-
YOR, GERÇEKLİK DUYUSUNU YİTİ-
RİP, UZAK TAN UZAGA HEP SENİN SİV-
RİLDİĞİN BİR PUS İÇİNDE YAŞAMAĞA
BAŞLADIĞIM ŞUANDA.
SEN AĞAÇTAN SEN AĞACA KOŞUYO-
RUM, ARADAKİ PUSARIK BATAKLIK-
TA AYRIŞIP YIVIŞAN GÜNLERİN HİÇ-
LİĞİNDE.

Çocukların Ölüm Şarkıları: Ece Ayhan ve Mahler

Gustav Mahler, Kindertotenlieder’i oluşturan şarkı dizilerini 1904’te besteliyor. Bu dizinin sözleri, Freidrich Rückert’in iki çocuğunun ölümünün ardından yazdığı şiirlerinden oluşuyor. Ece Ayhan ise bu eserden yola çıkarak iki şiir yazıyor. Aşağıda Mahler ve Ece Ayhan’ın eserlerini bulacaksınız. Şurada da Rückert’in orijinal metni var: http://www.marieleneudecker.co.uk/Resources/Kindertotenlieder%20’Songs%20on%20the%20Death%20of%20Children’.pdf

ECE AYHAN

Çocukların Ölüm Şarkıları I

Sokaklarda
ölümcül portakallar
ve
çivitsi bulutlar
saat
kaç olursa olsun
üzünç yüklenmiş bir gemi
akdeniz’de
ölümcül
çivitsi
portakallar bulutlar

Keten entarisi
tertemiz
sabun kokar
iyi durulanmamış
aynı verimli kız
tütün içiyor boğularak
beş renk bir çıkartma devin kollarında

Saat
kaç olursa olsun
çocukların ölüm şarkıları
saat
kaç olursa olsun
çocukların
bitiyor açık pencereden
bitiyor külrengi evde.

Çocukların Ölüm Şarkıları II

Lağım yollarından girdi metropollere
uyandırdı türkçeledi barok bilincini
alkazar nedir bilmemiş alışılmamış parmaklı kötü

Uyandı türkçelendi fikret mualla bir deli
ve cumhuriyetin her ilanında üç
bitmek üzere siyah bira için eski babam

Metropoller ortası fikret mualla digan
kovalar şiirsizler düşmanlarım ayağa kalksınlar.

Anısındayım: Edip Cansever ile Ülkü Aybala Sunat

Edip Cansever’in “Anısındayım” şiirini Ülkü Aybala Sunat söylüyor, müzik Eylül Biçer.

Edip Cansever’in şiiri ise şöyle:

ANISINDAYIM

Hafifçe ısırılmış bir elmanın dilimindeyim
Elmanın kokusundayım
Anısındayım -kimbilir kimin-

Anılarda görünür, düşlerde görünmez insan
Düşlerde görünen anlamlardır
Özelliklerdir bir de belli belirsiz.

Ve
İnsansız anı yoktur. Var mıdır?

Yüksek Kaldırım’ın İki Sahaf Kadını: Madam Venezia ve Matmazel Talya

1980 öncesinde Yüksek Kaldırım’da kitapçılık mesleğini iki kadın sürdürüyordu: Talya Nomidis ve Venezia Konstantinu.

Selçuk Erez ile söyleşisinde Talya Nomidis

 

 

 

Venezia Konstantinu gençliğinde kitapçısının önünde.

İlhan Berk, Galata kitabında pek sitayişle olmasa da bu iki kadından söz eder. Selçuk Erez de 1980 sonrasında bu iki kadınla ayrı ayrı söyleşiler yapıp kısaca  da olsa meslek hayatlarını soracaktır. 1970’li yıllarda Yüksekkaldırım’da dükkanı bulunan iki kitapçıdan matmazel ve madam diye söz edilirmiş. Matmazel Talya Nomidis, o yıllarda 22 numaradaki Librairie de Pera’nın sahibidir. Madam ise Venezia Konstantinu’dur, 18 numaradadır dükkanı. Selim İleri’nin 1970’lerde geçen Kapalı İktisat‘ında (1980) Yüksek Kaldırım’da 7 numeroda bulunan kitapçının sahibi ise Matmazel Ester’dir. Yahudi ve hiç evlenmemiş olması vurgulanır. Attila İlhan’ın 1940’larda geçen O Karanlıkta Biz (1988) romanında da Librairie Pera vardır ve Kapalı İktisat’ta olduğu gibi “Yahudi” ve “matmazel” olan Raşel Mizrahi burada çalışmaktadır. Ester ve Raşel’in kurmaca varlıklarını bir kenara bakıp İlhan Berk’in Venezia ve Talya izlenimlerine bakalım:

Galata, YKY, s. 106-7.

Selçuk Erez’in Talya Nomidis ile söyleşisi için bkz. http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/6154/001509507006.pdf

Beckett Türkiye’de

ilk kez 5 Ocak 1953’te Paris’te icra edilen Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken oyunu İngiltere’den önce Türkiye’de sahneye konmuş. Küçük Sahne’de Muhsin Ertuğrul’un yönetmenliğinde oynanan Godot’yu Beklerken‘de rolleri Agah Hün, Cahit Irgat, Şükran Güngör, Münir Özkul ve Kamuran Usluer paylaşmış. Ancak 1954’te başlayan oyun, çok fazla sahnelenemeden komünizm progagandası yaptığı gerekçesiyle yasaklanmış.

Peyami Safa’nın 12 Şubat 1955’te Milliyet‘te yazdığı “Haksız Bir Şüphe” başlıklı köşe yazısı oyunun neden yasaklandığını ve bu yasak karşısında Peyami Safa’nın konumunu gösteriyor:

 

Sinemadan Çıkmış İnsan

Refik Halid ve Yusuf Atılgan Sinemadan Birlikte Çıkarsa

Refik Halid on yaşındayken 1898’de Şehzadebaşı’nda Fevziye Kıraathanesi’nde izlediği ilk fimleri, sinemanın içini ve sonrasını titreşimlere kulak kesilerek anlatıyor. Ne çok titreme, kasılma, titreşim var:

“İçeri girenler baktılar ki Katip Salihin ramazan geceleri kibar müşteriler için Karagöz oynattığı yere bir beyaz perde gerilmiş.
Bekleştiler.
Havagazı lambaları birer birer, muslukları kısılarak, söndürüldü. Ala! Tıpkı Karagöz gibi demek canlı fotoğraf da karanlıkta oynayacak.
Kulakları rahatsız eden bir makine sesi, bir ışık …
Amma Karagözdeki gibi perde arkasından değil, önden, yukarıdaki bir delikten vuruyor … «Tıkır tıkır! Tıkır tıkır!» perdede bir sürü lekeler kaynaşmaktadır. Derken bir resim, resim amma duran kısmından değil, hem umumi heyetile oynayıp titriyor, hem de içinde görünenler …
İlk filimler gayet iyi hatırımda kalmıştır: Bir trenin istasyona gelişi. .. Bu ciddi filimdir. Komiği de vardır: Tahtakurularile yatağında boğuşan ve saplı süpürge ile bunları temizlemeğe çalışan entarili bir adam … Birincisine şaştık; ikincisine hem şaştık hem güldük. Lambalar tekrar yandı; fazla kısılıp ta sönenlerini de
meşaleli bir sopa ile yaktılar; aydınlığa kavuştuk. Gözlerimiz kamaşmıştır; yarı kör bir halde dışarıya çıkıyoruz. Amma sendeliyerek, deniz tutmasından sonraki bir yürü­yüşle!
Zira, (Canlı fotoğraf) , Yunanca ismine, yani hareketli fotoğrafa o zaman daha uygundu. Hatta hareketli değil, canlı değil, bu, sallanan, sarsılan, tirtir titriyen bir fotoğ­raftı; ispazmoza tutulmuş fotoğraf!
Kapıdan çıkanlara da o sallantı ve titreyiş sirayet etmişti. Hepimiz, gözlerimizi kırpıştırarak tintin, salına sarsıla bir acayip tarzda yürüyorduk. Yürüyüşümüze caddede bekliyen arabacılar la içeriye giremiyen parasız meraklılar hayretle bakıyorlardı. Düşününüz o zamanki ağır ağır, salına sasıla, vakarlı ve temkinli İstanbul Efendisi yürü­yüşünü, bir de bu frenk çırpınışını!! ”
( Deli, s. 84-85 )

Yusuf Atılgan ise Aylak Adam‘da “Sinemadan Çıkmış İnsan”ı şöyle anlatmıştı:

“Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği, kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğü film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. İnsanlarla barışık. Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama beş-on dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu; asık yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar.”